ปฏิทินกิจกรรม :: เดือนธันวาคม 2018
ลำดับที่ 1 เรื่อง วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้โพสต์ เจ้าหน้าที่ สมาคมนิสิตจุฬาฯภาคเหนือ วันที่โพสต์ 2018-12-01 13:46:55