สนจ.เชียงใหม่ 
  มุมสมาชิก
Username :
Password :
  ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สนจ.
- CU Dentistry Alumni
- CU Veterinary Alumni
- CU Science Alumni
- CU Communication Arts Alumni
- CU Medicine Alumni
- CU Architecture Alumni
- CU Commerce and Accountancy Alumni
- CU Political Science Alumni
- CU Law Alumni
- CU Arts Alumni
- CU Engineer Alumni
- CU Economics Alumni
- Chulalongkorn University Alumni Association Mid-Atlantic
- Chulalongkorn University Alumni Association Of California
- Chulalongkorn Songkhla
- บัณฑิตจุฬา
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2557    05-08-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2557    08-07-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2557    10-06-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2557     06-05-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2557    08-04-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2557    10-03-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2557    11-02-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2557    14-01-2014  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2556    11-12-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2556     12-11-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2556    08-10-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2556    10-09-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2556     13-08-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556    24-07-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2556    18-06-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556    07-05-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2556    13-02-2013  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 12/2555    11-12-2012  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 11/2555    12-11-2012  
  รายงานการประชุมฯ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 10/2555    01-10-2012  
 ติดต่อเรา
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เชียงใหม่)
20 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-277-722 || 20 Bunruengrit Rd., Mueang, Chiang Mai THAILAND 50100 Tel. 66-5327-7722
Copyright © 2011 www.cuanr.com