เปิดลงทะเบียนผู้สนใจ Chula Mini-MBA เชียงใหม่ รุ่นที่ 3     
     กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Chula Mini-MBA @ Chiang Mai ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กับโอกาสที่จะเรียนรู้แง่มุมต่างๆ ของโลกธุรกิจกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ชั้นนำจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 62 ชั่วโมง พร้อมรับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมหลักสูตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรวมแล้ววันนี้ โดยกรอกแบบสอบถามและลงทะเบียนความสนใจล่วงหน้าได้ที่ ลงทะเบียนความสนใจโครงการ Chula Mini-MBA #3 เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่ chulaminimba.cm@gmail.com หรือโทร 088-289-0085
วันที่  2015-06-30 11:46:47

Copyright © 2011 www.cuanr.com